Комплексний аналіз

Стандартний комплекс

Оновлено:

Легко визначити, які дослідження Вам потрібні обравши стандартний комплекс для зерна, борошна чи олії

Переважна більшість елеваторів та інших замовників зупиняються на замовленні Комплексу. І переваг у тому багато: наприклад при дослідженні токсичних елементів кількість хімреактивів витрачається однакова – аналізується два показники чи шість; комплекс включає для кожної сировини ті показники, що потрібно аналізувати згідно відповідного ДСТУ; доповнити комплекс специфічними показниками можна за бажанням.

Пропонуємо комплексний аналіз за ДСТУ. Що включає стандартний комплекс:

СоняшникОлійна сировинаЗерноКукурудза
ДСТУ 7011:2009ДСТУ 4694:2006ДСТУ 3768:2010ДСТУ 4525:2006
ГМО Якісно
Радіологія: Стронцій, Цезій
Показники безпеки:
Токсичні елементи: Свинець; Кадмій; Арсен; Ртуть; Мідь; Цинк;Токсичні елементи: Свинець; Кадмій; Арсен (миш'як); Ртуть; Мідь; Цинк;Токсичні елементи: Свинець; Кадмій; Арсен (миш'як); Ртуть; Мідь; Цинк;Токсичні елементи: Свинець; Кадмій; Арсен (миш'як); Ртуть; Мідь; Цинк;
Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т-2 токсин;Мікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т-2 токсин; ДезоксиніваленолМікотоксини: Афлатоксин В1; Зеараленон; Т-2 токсин; Дезоксиніваленол; Охратоксин ААфлатоксин В1; Зеараленон; Т-2 токсин; Дезоксиніваленол; Патулін
Пестициди: Метафос; Гептахлор;Пестициди: ГХЦГ гамма-ізомер; ДДТ; ГептахлорПестициди: Метафос; Гептахлор;Пестициди: Метафос; Гептахлор;

Якщо стандартним комплексом не передбачено певний показник, що Вас цікавить – його ціна не стане питанням при замовленні додатково.

Часто соняшник замовляють на аналіз без перевірки вмісту на ГМО – таким чином розширити показники аналізу можна, а також є вибір методів перевірки (як приклад хроматографічний метод замінити імуноферментним).

Наприклад Ріпак є специфічною культурою – згідно ДСТУ на цю культуру в Показниказ безпеки з Токсичних елементів визначається лише Свинець – тому ціна комплексу на Ріпак менша. Але як було сказано культура специфічна і до стандартного комплексу даної культури часто замовляють додаткові показники: Кислотне число олії, Масова частка олії у перерахунку на суху речовину (олійність), Масова частка ерукової кислоти, Масова частка глюкозинолатів – так як їх не визначено обовязковими за ДСТУ, але межу цих показників часто вказують у вимогах контрактів на продах сировини чи в інших документах посилаються на конкретні рівні яких продукція не має перевищувати для конкретних потреб.

Досліджується повний перелік сільськогосподарської сировини, продукції та відходів (зерно, борошно, шрот). Від типу сировини ціни в переважній більшості не залежать, але зменшуються від кількості замовлень та замовлених показників.

Приклад формування ціни з підписанням договору:

ДослідженняПоясненняВартість з ПДВ
Аналіз ГМОякісно500.00
Радіологіястронцій, цезій294.00
Показники безпеки льон, ріпактоксичні елементи (1), мікотоксини (4), пестициди (3)1100.00
Показники безпеки пшениця (Охратоксин А)токсичні елементи (6), мікотоксини (5), пестициди (2)1200.00
Показники безпеки ячмінь (Патулін)токсичні елементи (6), мікотоксини (5), пестициди (2)1200.00
Показники безпеки соняшниктоксичні елементи (6), мікотоксини (3), пестициди (2)1200.00
Показники безпеки олійна сировинатоксичні елементи (6), мікотоксини (4), пестициди (3)1200.00
ДДТ / ДДД / ДДЕ - сума метаболітівдодатково, при замовленні з ПБ199.00
ГХЦГ альфа-ізомер / бета-ізомер / гама-ізомердодатково, при замовленні з ПБ199.00
Алдриндодатково, при замовленні з ПБ199.00
Метафосдодатково240.00
Гептахлордодатково240.00
Амітраздодатково240.00
Кумафосдодатково240.00
Базудиндодатково240.00
Ендосульфандодатково240.00
Гексахлорбензолдодатково240.00
Хлордандодатково240.00
Ендриндодатково240.00
Дильдриндодатково240.00
Гліфосатдодатково240.00
Охратоксин Адодатково198.00
Патуліндодатково198.00
Афлатоксин В1додатково198.00
Т-2 токсиндодатково198.00
Зеараленондодатково198.00
Вомитоксин (Дезоксиніваленол)додатково198.00
Хлоровмісний пестициддодатково240.00
Фосфоровміснй пестициддодатково240.00

*ціни варто уточнювати у бухгалтерії перед замовленням
МЧ – масова частка
ПБ – показники безпеки
ПР – показники радіології

В стандартному комплексі можлива як заміна одного пестициду чи мікотоксину на інший так і замовлення додаткових показників на дослідження.

Часто замовляють аналіз/дослідження продукції на відповідність НА для продажу в країні чи експорту з отриманням протоколу досліджень від акредитованої в НААУ лабораторії:

кукурудзи – ДСТУ 4525-2006
сої – ДСТУ 4964:2008
ріпаку – ДСТУ 4966:2008
пшениці – ДСТУ 3768:2010
ячменю – ДСТУ 3769-98
льону – ДСТУ 4967:2008
соняшнику – ДСТУ 7011:2009
гороху – ДСТУ 4523:2006
жита – ДСТУ 4522:2006
гречки – ДСТУ 4524:2006
олійної сировини – ДСТУ 4694:2006
соєва олія – ДСТУ 4534:2006
сорго – ДСТУ 4962:2008
тритикале – ДСТУ 4762:2007
борошна – ГСТУ 46.004-99
макарони – ДСТУ 7043:2009

Замовити комплекс швидко тут.

Читати далі Стандартний комплекс