харчові продукти

Контроль продуктів

Оновлено:

Пропонуємо Інспекційний контроль харчових продуктів ISO 17020

Стандарт ISO/IEC 17020 встановлює вимоги до інспекційних органів, що здійснюють оцінки від імені споживача (приватних осіб, своїх головних організацій або органів влади) з метою надання йому інформації про відповідність/невідповідність об’єктів інспекції регламентам, стандартам, технічним умовам, інспекційним схемами або контрактами.

Основна термінологія:

  • Інспекція (inspection): Аналіз продукції, процесу, послуги або їх впровадження або розробки і визначення їх відповідності конкретним вимогам або, на основі професійного судження, загальним вимогам
  • Випробування (testing): Визначення однієї чи більше характеристик об’єкта оцінки відповідності згідно з процедурою
  • Сертифікація (certification): Підтвердження відповідності третьою стороною, що відноситься до продукції, процесам, системам або персоналу

Інспекція – це прямий метод оцінки відповідності, який підтверджує стан продукції або послуги в даний момент часу і в даному місці, не гарантуючи цей стан до моменту оцінки і після нього, на відміну від сертифікації, яка покликана давати гарантію з певним ступенем стабільності в часі.

Інспекція – це оцінка одиничної продукції або процесу, виробництва, партії продукції в даний момент часу і в даному місці, на відміну від сертифікації, проводить оцінку серійно випускається. Сертифікація продукції проводиться за схемами, що регламентують випробування і інспекції, які повинен пройти заявник. Інспекції можуть проводитися з використанням випробувань

Оцінка відповідності, заснована на інспекції – найпоширеніший і, напевно, найстаріший метод. Інспекції можна розділити на два основних напрямки:

  1. Послуги з контролю товарів при необхідності оцінки істинного відповідності товарів контрактних зобов’язань (коли неможливо зробити висновок про якість продукції лише на основі протоколів випробувань або сертифіката відповідності). Наприклад, інспекція дає відповідь про відповідність зерна конкретним вимогам (кількість, якість, стан транспортних ємностей, маркування та інші показники відповідності) контракту. Такі інспекції проводяться на добровільних засадах для зниження контрактних ризиків.
  2. Основний напрямок інспекцій, пов’язаний із забезпеченням безпеки об’єктів в області промислової безпеки, безпеки в енергетиці, безпеки в будівництві, екологічної безпеки, ядерної та радіаційної безпеки та ін. (Наприклад, посудин, що працюють під тиском, ліфтів та інших підйомних механізмів, транспортних засобів, обладнання що працює на газу).

Також інспекція проводиться не тільки в сфері виробництва, постачання та експлуатації продукції, а й в області окремо взятих процесів, послуг, а також оцінки об’єктів перед страхуванням, валідацією і верифікацією проектів, розслідуванням аварій і т.д.

Законодавством більшості країн Європи передбачена обов’язкова оцінка відповідності в формі проведення інспекції подібних об’єктів. Тому інспекційні органи іноді називають контролюючими органами.

Що робить орган акредитований на відповідність вимогам ДСТУ ISO / IEC 17020:2012?
Акредитація дозволяє уніфікувати діяльність інспекційних органів, підпорядкувати їх діяльність єдиними правилами, забезпечити однаковість дій і процедур, викликати довіру з боку споживачів. Впорядкованість дій інспекційних органів дозволяє вибудовувати схеми оцінок, що гарантують достовірність отриманих результатів.
Акредитація організацій на відповідність вимогам ДСТУ ISO / IEC 17020 також сприяє забезпеченню міжнародного визнання результатів діяльності, зміцненню довірчих відносин між бізнес-партнерами в угодах, прозорості та передову практику інспекційних органів.

Для одержання експертного висновку на відповідність нормативним документам ви можете замовити інспекційний контроль харчових продуктів
067-480-4684

 

Читати далі Контроль продуктів