повірка магніту приладів

ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ВЕЛИЧИНИ

Оновлено:

Вимірювання електротехнічних та магнітних величин

Лічильники електроенергії, трансформатори струму і напруги, амперметри, вольтметри постійного і змінного струму.

Код ЗВТНазва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),метрологічні характеристикиУмовне Позначення ЗВТ
Код ЗВТНазва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),метрологічні характеристикиУмовне Позначення ЗВТ
08. ВИМІРЮВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ ТА МАГНІТНИХ ВЕЛИЧИН
8001Ампервольтметри багатограничні кл.т.1,0...1,5Д128, М903, М193,М45М і т. ін.
8002Ампервольтметри електронніФ5273 і т.ін.
8003Ампервольтметри постійного та змінного струмуЦ4311 і т.ін.
8004Ампервольтметри самописні багатогра­ничні постійного та змінного струмуН314, Н3140, Н344 і т.ін.
8266Амперметри, вольтметри самописні постійного кл.т. 0,5…1,5Н3092,Бал-2("АЗА") і т.ін.
8005Амперметри, вольтметри, ват­метри постійного та змін­ного струму та самописні одно­граничні кл.т. 1,0...4,0Э421, Э8005 М362, 4231, 4247, 4275, Э378, Н32, Н392 і т.ін.
8006Амперметри змінного струму кл.т. 0,1...0,5Д5090, Д553, 5017 і т.ін.
8232Ампервольтметри багатограничні кл.т.1,0-1,5 понад 6 границьМ231, М195 М45МОМ ЭВ 2234 і т.ін.
8236Ампервольтватметри змінного струму Д552, Д552Т і т.ін.
8007Амперметри, вольтметри, ампервольтметри постійного струму понад 6 границь кл.т. 0,1...0,5М502, М1104, М1109, М2007, М2018, М2020, М1108, М253 і т.ін.
8008Амперметри, вольтметри пос­тійного та змінного стру­му понад 6 границь кл.т. 0,1...0,5Д566, Д573, Д5014, Д5018, Д5075, Д5082, Э59, Э532 та аналогічні
8010Амперметри, вольтметри постійного та змінного струму до 6 границь кл.т. 0,1…0,5Э59, Э515, 534, 535, 536, Д5014 і т.ін.
8011Амперметри, вольтметри постійного та змінного струму 3 розрядуД5014, Д5018, Д533, Д 5017 М502, М1104, М1109, М2007, М2018, М2020, М1108, М253 та аналогічні і т.ін.
8233Ампервольтметри постійного струмуМ2018, М2020, М2007 та аналогічні
8012Апарати для повірки вимі­рювальних трансформаторів К535, К507, АИТ і т.ін.
8016Блоки повіркиБП
8017ВатваpметpиД5068-Д5071 і т.ін.
8018Ватметри на підвищеній частоті кл.т. 1,0 ...4,0Д30, Д305, Ц301,Д365 і т.ін.
8019Ватметри постійного та змінного струму кл.т. 0,1...0,5Д5016, Д5020, Д5104, Д5085-Д5089 і т.ін.
8021Ватметри постійного та змінного струму 2 розрядуД5016, Д5020, Д5104, Д5085-Д5089 і т.ін.
8022Вимірювачі відстані до місця пошкодження кабелюЦРО-200 і т.ін.
8024Вимірювачі імітансу, індук­тив­ності, ємності, мости змінного струму кл.т. 0,1...0,5Е7-14, Е7-14/1, Р5010, 5030, 5079, Е8-4, ВМ509, ЦЕ-5002 і т.ін.
8030Вимірювач напруги дотику та струму короткого замиканняЭКО-200 і т.ін.
8025Вимірювачі індуктивності, ємності, мости змінного струмуЕ7-4 Р556, Р566, 577, 589, 591,СМ 9601А і т.ін.
8031Вимірювач ланцюга фаза-нуль та струму короткого замиканняЩ41160, М417 і т.ін.
8304Вимірювачі портативні індуктивності, ємності та електричного опоруМНС 1100, Е7-22 та аналогічні
8308Вимірювач трифазний цифровий універсальнийTST3, TOPAS 1020, FLUKE 1744 та аналогічні
8031Вимірювач ланцюга фаза-нуль та струму короткого замиканняЩ41160, М417 і т.ін.
8034ВольтампеpфазометpиВАФ-85 і т.ін.
8035Вольтметри електронні Ф506, Ф563, Ф584,Ф564 Ф5263 і т.ін.
8036Вольтметри цифрові диференціальніВ2-34, В2-36, В2-27 і т.ін.
8038Вольтметри цифрові на частотах понад 100 кГцВ7-16А, В7-37, В7-27А і т.ін.
8039Вольтметри цифрові постійного струмуЩ1413, Щ304, Щ1612, Щ4312, Щ1516, В2-20, Ф283, Ф4834 та аналогічні
8040Вольтметри цифрові змінного струму високочастотніВ3-60 та аналогічні
8041Вольтметри цифрові постійного та змінного струму однограничніФ214-217, Ф2000-2003, Ф266 і т.ін.
8042Вольтметри цифрові універсальні та мультиметриВ7-22, 35, Щ301, Щ4313, Р386, В7-16,18, В7-20,23,27, Щ300, Ф480, Щ68000, IEC-1010 і т.ін.
8043Вольтметри цифрові уні­версальні та високовольтніЩ-31, В7-28, В7-40, В7-43, В7-34, В7-43, В7-34 А, В7-31 і т.ін.
8044Вольтметри цифрові універсальні з широким динамічним та частотним діапазонамиВ7-34А/1, В7-39 і т.ін.
8301Вимірювач коефіцієнта трансформаціїСА610 та аналогічні
8309Вимірювач втрат напругиСА610 та аналогічні
8325Установка для вимірювання діелектричних втрат трансформаторної оливи автоматизованаТангенс-3М та аналогічні
8244Вимiрювачi струму та вiдхилення напруги 43203 та аналогiчнi
8258Вимірювачі параметрів електричної мережі та кіл електроживлення постійного та змінного струмуF07, MY-65, FLUKE 70, DT 830, M 830, UT 70C, M 890F, TELARIS ISO та аналогічні
8298Вимірювач опору заземлення та опору заземлювальних пристроївАМ-6004, MRU 101 та аналогічні
8321Вимірювач параметрів ізоляції (змінного струму)Вектор-2,0М
8322Вимірювач параметрів ізоляціїИПИ-10 та аналогічні
8238Вимірювально-обчислювальний комплекс обліку електроенергії "Метроніка на базі лічильників "Альфа" та ін."Метроніка" та ін.
8276Гальванометри постійного струмуМ 195 і т.ін.
8048Джерела живлення стабілізованіБП-5,Б5-21, Б5-49, Б-2, ТЕС і т.ін.
8049Джерела еталонної напруги ИОНА і т.ін.
8053Імітатор електродної системиИ-01, И-02 і т.ін.
8235Калібратори-вольтметри1045Є 02 і т.ін.
8056КалібраториП-327 і т.ін.
8057КалібраториП320, П321, В1-12, В1-13 і т.ін.
8058КалібраториВ1-18 і т.ін.
8059КалібраториВ1-19 і т.ін.
8060Калібратори сили та напруги постійного та змінного струму кл.т. 0,2МА4301, МА4304, МВ4305, МА4302, МВ4303 і т.ін.
8061Канали вимірювальні комплексів технічних засобівЦИСЭ1-48, 64, ЦТ-5000 і т.ін.
8062Кіловатметри, мегаватметриД367, Э365 і т.ін.
8063Кіловольтметри 1 кВС-53, С503-509 і т.ін.
8065Кіловольтметри до 3 кВС-502, С-511, С-50 і т.ін.
8066Кіловольтметр 30 кВС196, С197 та аналогічні
8259АКліщі струмовимірювальні цифровіDM-206 і.т.ін.
8259БКліщі струмовимірювальні цифровіРК-120 Е321 і.т.ін.
8259ВКліщі струмовимірювальні цифровіAPPA67, К4570/1Ц APPA33ІІ АТК2200 і.т.ін.
8259ГКліщі струмовимірювальні цифровіCENTER 235
8259ДКліщі струмовимірювальні цифровіАТК-2103 і.т.ін.
8259ЕКліщі струмовимірювальні цифровіProtek 307, РК 435.1 і.т.ін.
8067Кліщі струмовимірювальніУ-4501, Д 90, Д 91 та аналогічні
8068Компаратори напруги Р3003 і т.ін.
8069Компаратори напруги Р3017 і т.ін.
8070Компаратори опору Р346, Р3015 і т.ін.
8071Компаратори опору Щ68200, 68201 і т.ін.
8072Комплекти вимірювальніК50, К505, К540 і т.ін.
8073Комплекти вимірювальніК51, К506, К541 і т.ін.
8074Конденсатори змінної ємності Р534, Р512, Р5093 та аналогічні
8075Конденсатори постійної ємності Р533, Р535 і т.ін.
8077Лічильники імпульсівСИ-204 і т.ін.
8079Лічильники електричної енергії індукційні однофазні кл.т. 2,0....2,5усіх типів
8080Лічильники електричної актив­ної та реактивної енергій індук­ційні трифазні кл. т. 2,0...3,0САЗУ-И680, СР4У-И673, САЧ-5006 і т.ін.
8081Лічильники електричної ене­р­гії індукційні трифазні з дат­чиком імпульсів кл. т. 1,0...2,5САЗУ-68, САЗУ-И670Д, СО-5000И і т.ін.
8082Лічильники електричної ак­тивної та реактивної енергії електронні трифазні кл.т. 0,5...1,0Ф443 і т.ін.
8351Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні однотарифні багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В)ЦЭ 6811 НІК СТ-ЭА05 і т.ін. усіх типів
8083Лічильники електричної енергії однофазні, електронні, однотарифні кл.т. 1,0...2,0Ф68700, ЦЭ68001, ЦЭ 6811, ЦЭ6803 і т.ін.
8345Лічильники активної або реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0..3,0 (А, В)LZMF, ZMU, ЕТ, ЭТК Дельта 8010,НИК2303 і т.ін.
8085Лічильники електричної енергії еталонні трифазні кл.т. 0,1…0,2У-441, ЕНF-3, ЦЭ6806 ЦЭ 6806 П і т.ін.
8086Лічильники електричної енергії індукційні однофазні дво­та­рифні кл.т. 2,0 СО-U449М і т.ін.
8234Лічильники електричної енергії трифазні електроні, однотарифні кл.т. 1,0 - 2,0ЦЭ6803В, Ф68700В і т.ін.
8328Лічильники електричної енергії однофазні електронні одноелементні багатотарифнi класів точності 1,0..2,0 (А, В)СЭО-1, СЭО-101, ЦЭ-6807 і т.ін.
8088Лічильники електричної енер­гії однофазні багатотарифні бага­то­­­функціональні, кл. т. 1,0…2.0 ЭЭ8003 і т.ін.
8353Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В)LZQM, Альфа, ЭТ і т.ін.
8357Лічильники активної та реактивної електричної енергії трифазні електронні багатотарифні багатофункціональні класів точності 1,0..2,0 (А, В)LZQM, Альфа, ЭТ і т.ін.
8090Лічильники електричної енер­гії електронні багато­функціональ­ні, трифазні кл.т. 0,2...1,0“Облік”, “Енергія-8 ” і т.ін.
8303Лічильники електричної енергії однофазнні електронні однотарифні двоелементні кл.т.1,0…2,0НІК2102, СОЕ-5028, МНВ та аналогічні
8092Магазини ємності з відліком <20 точокР524, Р561, Р583 і т.ін.
8093Магазини ємності Р513, Р544, Р5025 і т.ін.
8094Магазини індуктивностіР546, Р567 і т.ін.
8095Магазини опору високоомні однодекадні 3 розрядуР403, Р404, Р405, Р407, Р4075, Р4041, Р4042 і т.ін.
8096Магазини опору постійного струму високоомні однодекадніР403, Р404, Р405, Р407, Р4075, Р4041, Р4042,Р4080,Р4081,Р4082 і т.ін.
8358Магазини опору постійного струму кл.т. 0,02...0,5МСР-63, Р4831, МСР-60М, Р4834, Р326, Р33 та аналогічні
8098Магазини опору постійного струму 3 розрядуР4831, МСР-60, Р326, МСР–63, Р327 і т.ін.
8359Магазини опору постійного струму високоомні багатодекадніР4001, Р4002, Р40101, Р40102, Р40107, Р40108 та аналогічні
8100Магазини опору КСМ-4, і т.ін.
8101Магазини опору постійного стру­му високоомні багатодекадніР4001, Р4002, Р40101 і т.ін.
8102Магазини опору змінного струму, навантажувальні Р5018, Р5054 і т.ін.
8103Магазини опору постійного та змінного струмуР 4830/1, 2, 3, Р4834 і т.ін.
8104Мегаомметри понад 1000 ВФ4102/2-1М, Ф4100, М1101М, М4100/4, М4100/5 та аналогічні
8105Мегаомметри до 1000 ВФ4101, Ф-2, Е6-16, Ф4106, 4102, ЭСО-200, МС-05, МС-06, М4100/4-3, М1101/1-3, М1102 та аналогічні
8292Міліомметр, мікроомметр цифровіАМ-6000, С.А.6250, МОМ 690 та аналогічні
8255Міри перхідні електричного опоруР40111, Р40112, Р40113, Р40114, Р 40115 і т.ін.
8112Міри взаємної індукціїР5009, Р547, Р536 і т.ін.
8114Міри електрорушійної сили 3 розрядуНЭ-65, Х485 і т.ін.
8116Міри електрорушійної сили кл.т. 0,005НЭ-65, Х480 і т.ін.
8117Міри електрорушійної сили ненасищені кл.т. 0,01...0,02Э-303, Х-485/3, Х4810, МЭ 4700 і т.ін.
8120Міри опору високоомні постійного струму 3 розрядуР4013 Р4023 Р4033 Р4015 Р4015 Р4016 та т. і.
8121Міри опору високоомні кл. т. 0,01...0,005Р401, Р402, Р4011, Р4021, Р4061, Р4030, Р4012 , Р4023, Р4033 і т.ін.
8362Міри опору постійного струму однозначні низькоомні
класів точності 0,005…0,01
Р310, Р321, Р322, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, 2, Р3030, Р3031 та аналогічні
8126Міри опору постійного струму 3 розряду та кл.т. 0,01...0,02Р310, Р321, Р323, Р331, Р361, ОКС-1, ОКС-2 і т.ін.
8364Міри ємності багатозначні (магазини) Р583, Р513, Р544, Р5025 та аналогічні
8365Міри ємності однозначніР597, Р5050 і т.ін.
8366Міри індуктивності та взаємної індуктивності
Р596, Р5101…Р5115, Р536, Р5009 та аналогічні
8141Міри електричного опору богатозначні постійного струму кл. 0,01Р3026 Р327 та аналогічні
8142Міри опору перехідні постійного струму кл. 0,01 - 0,1 та 3 розрядуР4064 - Р4066 Р4080 - Р4083 та аналогічні
8143Міри опору кодокерованіР3045 і т.ін.
8260Міра-імітатор багатозначна
класів точності 0,02...0,2
Р4085, Р4085-М1, Р40116 та аналогічні
8240Міри напруги багатозначніМК4702 МК4705 і т.ін.
8292Міліомметр, мікроомметр цифровіАМ-6000, С.А.6250, МОМ 690 та аналогічні
8145Мости змінного струмуЦЕ 5002, Р5083, Е7-11, Е7-13, Р5016 та аналогічні
8147Мости змінного струму мікропроцесорніР5083, Е7-10, Е7-8 і т.ін.
8146Мости змінного струму високовольтніР-525, Р5026 Тангенс-3,СА 7100-2 і т.ін.
8256Прилади кабельніИРК-ПРО та аналогічні
8148Мости кабельніР334,КМ і т.ін.
8149Мости постійного струмуР3009, Щ402 і т.ін.
8151Мости постійного струму кл.т. 0,05...0,2Р-4053, Р4060, Р329, МОД-58, МО-61,МО-62, МОД- 61, МТВ, Р333 і т.ін .
8152Мости постійного струму кл.т. 0,5...5,0ММВ,МКМВ, Р3043 і т.ін.
8153Мости-потенціометриР304 і т.ін.
8154НановольтміліамперметриР341 і т.ін.
8155Омметри мікропроцесорні прецизійні кл.т. 0,001...0,005Щ306 і т.ін.
8156Омметри цифровіЕ6-24/1, 3Щ30, Щ34,GOM-801g,ИКС-5,АМ-6000,PU183 і т.ін.
8157Омметри, міліомметри, мікроомметриР380, Р382, М246, М416, Ф415 та аналогічні
8158Опори додатковіДС і т.ін.
8304Портативний цифровий вимірювач індуктивності, ємності та електричного опору ELC-131D, 878А, Е7-22, Р5030 та аналогічні
8159Перетворювачі активної та реактивної потужності Е-849 і т.ін.
8161Перетворювачі напруги В9-1, В9-5, В9-6 і т.ін.
8162Перетворювач струмуИ564 і т.ін.
8163Перетворювачі струму, напруги та потужностіЕ842, Е825 і т.ін.
8164Підсилювачі У5-7, У5-9 і т.ін.
8165Підсилювачі до потенціометруР355, Р309, Р345, Р363 і т.ін.
8166Підсилювачі до приладу В1-9Я1В-20, Я1В-22 і т.ін.
8167Подільники напруги ДНС-01 і т.ін.
8168Подільники напруги (з підстроюванням)Р3027 і т.ін.
8169Подільники напруги Р5/1, ДН1 і т.ін.
8170Подільники напруги (з юстируванням)Р356, Р313, Р35 і т.ін.
8171Потенціометри низькоомніР306, Р330 і т.ін.
8172Потенціометри постійного струмуР355 і т.ін.
8173Потенціометри постійного струму кл.т. 0,01...0,05Р2/1, Р37, Р307, Р368, ППТВ, ПП-63 і т.ін.
8174Потенціометри постійного струму самоповірюваніР309, Р345, Р363, Р348 і т.ін.
8175Прилади випробувальні підривні світлодіодніВИС
8270Прилад вимірювальний багатофункціональний цифровийЕР180 і т.ін.
8176Прилади конденсаторні підривні з випробуванням підривного ланцюгаПИВ-100
8177Прилади контролю підривного імпульсуПКВИ
8179Прилади для повірки вольтметрівВ1-9, В1-20, В1-25, В1-27 і т.ін.
8181Прилади кабельні переносніМК-61 ПКВ-7 ПКП-4, ПКП-5 і т.ін.
8275Пристрій для проведення вхідного сигналу сповіщувачів пожежнихПКИ-1
8182Прилади комбіновані (тестери)Ц4312, Ц4313, Ц4357, Ц4356 і т.ін.
8183Прилади комбіновані цифрові мультиметри цифровіЩ4310, 4311 APPA-107, РС-500 і т.ін.
8184Прилади універсальні вимірювальніУПИП-60 і т.ін.
8185Прилади універсальні вимірювальніР4833 і т.ін.
8186Прилади вимірювальні комбінованіМК 4700 і т.ін.
8187Прилади швидкодіючі та багатограничні самописніН3030, Н307, Н399, Н3012, Н331і т.ін.
8188Пристрої для повірки мостівР4085 і т.ін.
8190ТераомметриМОМ-3, МОМ-4, ЕК6-7, Е6-3, Е6-13, Е6-14 і т.ін.
8194Трансформатори напруги лабораторніУТН-1 і т.ін.
8196Трансформатори напруги кл.т. 0,5...1,5ТН-20
8197Трансформатор напруги однофазні до 15 кВ кл.т. 0,5НОМ-3, НОМ-6, НОМ-10 і т.ін.
8199Трансформатори напруги трифазніНТМИ, НТМК, НТАМИ і т.ін.
8200Трансформатори напруги трифазні кл. т. 0,2НАМИ, ЗНМИ
8202Трансформатори напруги лабораторні кл. т. 0,2И 50, НЛЛ-15, НЛЛ-35 і т.ін.
8205Трансформатори струму високовольтні ТЛ, ТНШЛ-40, ТШЛ-10, ТПФМ, ТВЛ, ТОЛ і т. ін.
8206Трансформатори струму лабораторніУТТ-6, УТТ-6, УТТ-6М і т.ін.
8207Трансформатори струму високовольтні до 800 АТПЛ-10, ТПОЛ-10 і т.ін.
8209Трансформатори струму низьковольтні до 1000 АТК-20; ТК-40; ТШ-20; ТШ-40; Т-0,66 і т.ін.
8280Трансформатори струму низьковольтні 1000...2000 АТШ, ТНШЛ та аналогічні
8310Трансформатори струмуТФН-35, ТФН-35М, ТФНД-35 та аналогічні
8320Трансформатори струму однодіапазонні класів напруги 330 … 750 кВТФКН-330, ТФРМ-750 та аналогічні
8211Трансформатори струмуИ54, И515,УТТ-5 і т.ін.
8212Трансформатори струму високовольтні (800...2000 А)ТПЛ-10, ТПОЛ-10 і т.ін.
8307Трансформатори струму 2-розрядуТС(п)-05, ТС(п)-06 та аналогічні
8218Установки для вимірювання опору заземленняСБ-864 та аналогічні
8220Установки повіpочніУИЗИ, У200, У300, УПАВ-2  т.ін.
8221Установки повірочніУ309, У355, У358, У1134, УПП 1 і т.ін.
8222Установки повірочніК68001, ЦЭ-6800\3 МК6801 і т ін.
8227ФазометриД578, Д5781, Д5782, ЭАФ1М і т.ін.
8228ФазометриД31, Д37, Д39 і т.ін.
8229Фазометри класу точності 0,2Д5000 та аналогiчнi
8230Шунт (з підстроюванням)Р357
8231ШунтиР6, 75ШСМ, 75ШСМ-0,2 і т.ін.
8046Гістерезіметриусіх типів

Додаткові роботи з ремонту та налагодження обладнання оговорюються окремо.

Більше про методологію та документи згідно яких проводиться повірка в Додатку.

Замовлення послуг групою одразу дасть можливість зменшити вартість транспортних затрат, а значить зменшити кінцеву ціну.

Читати далі ЕЛЕКТРИЧНІ ТА МАГНІТНІ ВЕЛИЧИНИ