повірка геометричних величин

ГЕОМЕТРИЧНІ ВЕЛИЧИНИ

Оновлено:

Вимірювання геометричних величин

Штангенциркулі, лінійки, мікрометри тощо.

Код ЗВТНазва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),метрологічні характеристикиУмовне Позначення ЗВТ
Код ЗВТНазва засобів вимірювальної техніки (ЗВТ),метрологічні характеристикиУмовне Позначення ЗВТ
01. ВИМIРЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ВЕЛИЧИН
1009Бруски контрольні, робочий еталон 3 розрядуусіх типів
1010Бруски контрольніусіх типів
1012Валки контрольніусіх типів
1014Вставки до різьбових мікрометрівусіх типів
1015Глибиноміриусіх типів
1016Голівки вимірювальні важільно-зубчасті усіх типів
1025Діафрагми стандартніусіх типів
1030Дефектоскопи магнітніМД-40К, МД-42К, ПМД-70, МД-50 та аналогічні
1032Дефектоскопи ультразвукові УД-2-12, У10-П УД-10УА, ДУК-66ПМ, УД-11ПУ
1033Дефектоскопи ультразвукові мікропроцесорніUSN-52, УД4Т, ЕРОСН-ІІІ, УД2-70
1037Дротики та pолики для сеpеднього діаметpа pізьби від 0,1 до 3,5 ммусіх типів
1048Зразки стандартні для ультразвукової дефектоскопії, товщинометрії та структуроскопіїусіх типів
1051Індикатори важiльно-зубчастi багатообертові з ціною поділки 0,001; 0,002 ммусіх типів
1052Індикатори годинникового типу до 25 ммусіх типів
1062Кільця установочні від 3 до 50 ммусіх типів
1073Кутники повіpочні 90°, будівельні та теслярські усіх типів
1075Кутоміриусіх типів
1077Лінійки вимірювальні, метри брускові та складніусіх типів
1078Лінійки для підбору окулярних оправусіх типів
1083Лінійки повіpочніусіх типів
1087Лупи вимірювальніусіх типів
1088Машини для вимірювання довжини текстильного полотнаусіх типів
1089Машини електронні для вимірювання площ шаблонів та лекалусіх типів
1090Машини оптико-механічні вимірювальніИЗМ
1092Метp-компаpатоpи, робочого еталону 3 розрядуМК
1093Метpоштокиусіх типів
1096Мікрометри до 100 ммусіх типів
1098Мікроскопи відліковіусіх типів
1099Мікроскопи інструментальніусіх типів
1101Мікроскопи універсальні усіх типів
1102Мікрокатори, мінікатори, мікаториусіх типів
1116Міри площиного кута призматичні класів 0-2тип 1-4
1121Міри товщини покриттяусіх типів
1122Міри установочні до мікрометрів понад 100 мм усіх типів
1125Набір приладдя до кінцевих мір довжиниусіх типів
1126Нівеліри високоточні оптико-механічніН05 та аналогічні
1127Нівеліри точніН3 та аналогічні
1128Нівеліри технічніН10 та аналогічні
1131Нутроміри індикаторні усіх типів
1132Нутроміри мікрометричні від 50 до 1250 ммНМ
1133Нутроміри мікрометричні від 150 до 6000 ммНМ
1135Об’єкт-мікрометри ОМО, ОМП
1137Оптиметpиусіх типів
1139Планіметри пропорційні та кореневіусіх типів
1140Планіметри полярні усіх типів
1143Пластини плоскі скляні 2 класуПИ
1144Пластини плоскопаpалельні скляніПМ
1147Плити повіpочні 1 - 3 класівусіх типів
1148Нівеліри лазерніУсіх типів
1152Призми повіpочні та розмічувальніусіх типів
1153Прилади для визначення відхилення паралельності вимірювальних поверхонь мікрометрівППМ-600 та анологічні
1155Прилади мод. 2313-2М
1156Прилади для визначення товщини захисного шару бетону та розташування арматуриИЗС
1158Прилад для вимірювання люфту керма автомобілівусіх типів
1160Прилади вимірювальні двокоординатніусіх типів
1164Прилади для повіpки індикаторів, робочий еталон 4 розряду усіх типів
1165Прилади вертикального проектуванняусіх типів
1167Прилади для повірки колійних шаблонівППШ
1168Прилад для повірки мір площинного кута призматичних (контактні), робочий еталон 3 розрядуКПУ та аналог.
1170Прилади показувальні з індуктивними перетворювачамиусіх типів
1176Пристрої з мікрометричною голівкою для повіpки індикаторів та індикаторних нутромірів, робочий еталон 4 розряду усіх типів
1177Пpогиноміpи6 ПАО Максимова
1178Проектори вимірювальніусіх типів
1184Рейки нівелірніРН
1185Рейки нівелірні інварніусіх типів
1188Рівні з мікрометричним подаванням ампулиусіх типів
1189Рівні брусковіусіх типів
1195Світловіддалеміри лазерні ручніусіх типів
1198Скоби з відліковим пристроєм до 100 ммусіх типів
1199Стенди регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів комп'ютеризованіусіх типів
1200Стенди регулювання розвалу і сходження коліс автомобілів оптико-електронні, оптико-механічні та лазерніусіх типів
1202Стійки і штативиусіх типів
1204Стенди для повірки коліївимірювальних шаблонівусіх типів
1206Столи промірні усіх типів
1208Столики для повіpки щупівусіх типів
1211Тахеометриусіх типів
1213Теодоліти Т 05, Т1 та аналогічні
1214Теодоліти оптико-механічні та електронніТ 2 , FET та аналогічні
1215ТеодолітиТ 5 та аналогічні
1216ТеодолітиТ 30 та аналогічні
1217Товщиноміpи і стінкоміpи індикаторніусіх типів
1218Товщиноміpи покриттяусіх типів
1219Товщиноміpи ультразвуковіКваpц-6, Кваpц-15, УТ-55Б УТ-56-БЭ, УТ-92П, УТ-93П і т.ін.
1221Ультразвукові діагностичні апарати“SIEMENS SL-1” і т.ін.
1228Шаблони колійні контрольні від 0 до 1525 ммусіх типів
1229Шаблони колієвиміpювальніПШ, ЦУП-1, ЦУП-2Д та аналогічні
1234Штангенpейсмаси до 200 ммусіх типів
1235Штангенглибиноміpи усіх типів
1236Штангензубоміриусіх типів
1237Штангенциркулі понад 200 мм до 1000 ммусіх типів
1238Щупиусіх типів
1239Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 4 розряду від 0,1 до 100 мм та робочі 2-5 класівМКП та аналогічні
1240Міри довжини кінцеві плоскопаралельні, робочий еталон 4 розряду від 100 до 1000 мм та робочі 1-5 класівМКП та аналогічні
1241Нівеліри електронніУсіх типів
1244Рулетка гідрогеологічна довжиною до 30 мГРТУ та аналогічні
1245Рулетка гідрогеологічна довжиною понад 30 мГРТУ та аналогічні
1247Міри довжини штрихові робочіусіх типів
1248Прилад для вимірювання товщини клина та прогину пластин09ЭР-2,5-0,04 та аналогічні
1253Прилад для визначення пенетрації нафтових бітумів (пенетрометр)усіх типів
1261Вимірювач довжини кабелюусіх типів
1267Ростомірусіх типів
1269Стрічка землемірнаусіх типів
1270Шаблон зварювальникаУШС та аналогічні
1274Мікрометри понад 100 ммусіх типів
1275Міри установочні до мікрометрів до 100 мм усіх типів
1276Рівні рамніусіх типів
1277Скоби з відліковим пристроєм понад 100 ммусіх типів
1278Штангенрейсмаси понад 200 ммусіх типів
1279Штангенциркулі до 200 ммусіх типів
1280Штангенциркулі понад 1000 ммусіх типів
1283Міри установочні до нутромірів мікрометричнихусіх типів
1296Штангенциркулі шляховіПШВ
1297Камери Горяєва, Фукс-РозенталяБКГ-4 та аналогічні
1300Індикатори годинкового типу понад 25 ммИЧ 50 та аналогічні
1302Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами місткістю від 10 м3 до 50 м3 (геометричний метод)усіх типів
1303Резервуари сталеві циліндричні вертикальні з еліптичними днищами місткістю більше 50 м3 (геометричний метод)усіх типів
1304Резервуари для скрапленого газу сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 3 м3 до 50 м3 (геометричний метод)усіх типів
1305Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні для скрапленого газу місткістю від 50 м3 до 200 м3 (геометричний метод)усіх типів
1306Резервуари сталеві сферичні для скрапленого газу місткістю більше 100 м3 (геометричний метод)усіх типів
1307Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 8 м3 до 50 м3 (геометричний метод) усіх типів
1308Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні місткістю від 50 м3 до 200 м3 (геометричний метод)усіх типів
1309Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 50 м3 до 500 м3 (геометричний метод)усіх типів
1310Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 1000 м3 до 10 000 м3 (геометричний метод)усіх типів
1311Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 10 000 м3 до 100 000 м3 (геометричний метод)усіх типів
1319Резервуари стаціонарні вимірювальні вертикальні місткістю від 500 м3до 1000 м3 (геометричний метод)усіх типів
1323Рулетки вимірювальні металеві понад 20 м та з лотом 2, 3 класівусіх типів
1322Рулетки вимірювальні металеві до 20 м 2, 3 класівусіх типів

Додаткові роботи з ремонту та налагодження обладнання оговорюються окремо під конкретне обладнання. Запасні частини для ремонту є не лише для лабораторного обладнання, а і для автомобільних ваг. Можлива модернізація.

Якщо Вам потрібно більше інформації по методології та документам згідно яких проводиться повірка – ця інформація міститься в Додатку.

Замовлення послуг групою одразу дасть можливість зменшити вартість транспортних затрат, а значить зменшити кінцеву ціну.

Читати далі ГЕОМЕТРИЧНІ ВЕЛИЧИНИ