Акредитація лабораторії ДСТУ ISO/IEC 17025

Акредитація лабораторії

Акредитація  випробувальної лабораторії в НААУ (ISO 17025)– розробка, впровадження, акредитаційний супровід.

Акредитація – це процес з підготовки документів, обладнання та приміщення, результатом якого є офіційне визнання органом по акредитації компетентності лабораторії на виконання робіт з підтвердження відповідності.

Орган, що має право проводити акредитацію є Національне агенство з акредитації України, яке відповідає встановленим вимогам щодо незалежності, неупередженості та відсутності конфліктів інтересів.

Акредитація набула найбільшого поширення в сфері надання професійних послуг з випробування, калібрування та клінічної діагностики, як інструмент оцінки якості. За допомогою такого інструменту споживач може легко оцінити якість послуг та рівень компетентності організації.

Організації, що акредитують лабораторії щодо їх компетентності в проведенні досліджень і калібрування, повинні використовувати стандарт ISO/IEC 17 025 в якості основи для своєї оцінки та акредитації.

Стандарт ISO / IEC 17025 детально описує вимоги, яким повинні відповідати лабораторії для гарантії своєї компетентності з технічної точки зору та можливості видавати дійсні результати.

Узагальнені вимоги стандарту, на перший погляд, дуже спрощують процедуру впровадження системи, однак організація повинна встановити заходи, які визначають використання політики якості, цілей, результатів внутрішнього аудиту, аналізів даних, проводячи коригувальні та запобіжні дії і аналізування з боку керівництва для сприяння постійному поліпшенню.

ТОВ «УкрСпецАгроПродукт» надає комплекс  послуг з розробки системи згідно стандарту ISO/IEC 17025 та супроводу під час проходження акредитації в НААУ.


Наші фахівці нададуть допомогу на будь якому з етапів розробки:

  • Аналіз готовності лабораторії та визначення сфери акредитації лабораторії;
  • Розробка системи управління у відповідності до стандарту ISO/IEC 17025;
  • Організація навчання персоналу за категоріями «керівник з якості» та «внутрішній аудитор»;
  • Організація міжлабораторних порівнянь;
  • Оцінка придатності методів (валідація методик виконання вимірювань);
  • Організація калібрування устаткування.

Система міжнародних взаємних угод про визнання між органами по акредитації дала можливість акредитованим лабораторіям досягти форми міжнародного визнання і сприяла тому, щоб дані про дослідження, що супроводжують експортовані товари, більш охоче приймалися на зарубіжних ринках. Це значно знижує витрати, як виробника, так і імпортерів шляхом  зменшення або усунення необхідность проведення повторних досліджень продукції в іншій країні.


Пройшовши процедуру акредитації та отримавши атестат акредитації, лабораторія отримує досить відчутні вигоди:

  • Офіційне визнання рівня якості її послуг і її компетентності в сфері акредитації;
  • Переваги при участі в тендерах;
  • Визнання протоколів досліджень на міжнародному рівні.

Для розрахунку вартості та термінів підготовки лабораторії до процесу акредитації необхідно заповнити форму анкети для лабораторії, надати паспорт та сферу діяльності лабораторії.

17025 Cкачать

Якщо у вас виникли питання про акредитація випробувальної лабораторії в НААУ,
телефонуйте за телефоном 050 315 30 25

Наш партнер vcs.net.ua