Оцінка невизначеності вимірювань

Screenshot 7 - Оцінка невизначеності вимірювань
Однією з важливих задач, які стоять перед кожною лабораторією, є оцінка невизначеності вимірювань. Випробувальні та калібрувальні лабораторії згідно з вимогами міжнародного стандарту ISO/IEC 17025 повинні інтерпретувати результати своїх досліджень з урахуванням відповідної невизначеності. Проте оцінка невизначеності - це не лише необхідність, продиктована стандартом, а й один із способів забезпечення якості досліджень та підвищення рівня довіри до лабораторії.
РОЗРАХУНОК, НАВЧАННЯ, МЕТОДИКИ

Для замовлення послуг та участі у семінарі по невизначеності звертайтеся за телефонами:

(044) 221-08-89 чи (067) 480-46-84

  Невизначеність є кількісною характеристикою якості проведених вимірювань. Термін «невизначеність» охоплює діапазон значень, в якому знаходиться істинне значення величини, що вимірюється. Це поняття поєднує в собі точність і очікувану достовірність. Ідеальним є точний і достовірний результат вимірювань. Але існує ряд факторів, які можуть впливати на процес вимірювань і позначатися на величині невизначеності, наприклад:
 • компетентність, об’єктивність, професіоналізм експерта, який проводить вимірювання;
 • обладнання, що використовується, та його калібрування;
 • умови навколишнього середовища (температура, вологість, освітленість, рівень шуму і вібрації та ін.);
 • інтервал часу між вимірюваннями.
Ідентифікація всіх компонентів похибки та, за можливості, усунення їхнього впливу є важливим аспектом в роботі лабораторії, адже дозволяє покращити якість робіт шляхом підвищення точності вимірювань, оптимізації процесів досліджень. Важливість оцінки невизначеності полягає в тому, що завдяки їй забезпечується повнота інформації при проведенні вимірювання. Результат вимірювань, сформований зі значення виміряної величини і невизначеності вимірювань дозволяє адекватно визначити відповідність об’єкту випробувань встановленим вимогам, що в свою чергу допомагає мінімізувати ризик, пов'язаний з прийняттям невірного рішення. Оцінка невизначеності є безперервним процесом , який потребує певних затрат часу та коштів, а також залучення компетентних фахівців. При плануванні, виконанні та аналізі результатів проведення таких метрологічних робіт необхідні знання методів аналізу даних та практичний досвід розрахунку невизначеності. Для спрощення робіт з оцінки невизначеності та гармонізації вимог міжнародних і регіональних організацій експертами в сфері метрології, акредитації, стандартизації широко використовується Міжнародне керівництво з оцінки невизначеності (Guide to the expression of uncertainty in measurement,  - GUM). Положення керівництва GUM є загальноприйнятими для оцінювання невизначеності. Його принципи покладено в основу ряду міжнародних документів, серед яких і серія стандартів ISO (ISO/TS 21748, ISO/TS 21749 та інші). Окрім цього, розроблено додаткові керівництва, що описують різні підходи до оцінки невизначеності в конкретних галузях випробувань і вимірювань (EA, EURACHEM, Nordtest, EUROLAB і т.п.). Однак, навіть з огляду на значну кількість документів, що містять описи теоретичних підходів до оцінювання та знаходяться у вільному доступі, у фахівців лабораторій виникають запитання щодо практичної реалізації цих принципів для вимірювань, які проводяться лабораторією.

Розрахунок невизначеності

Розуміючи складність та об’ємність робіт пов’язаних з оцінкою невизначеності, компанія «Укрспецагропродукт» пропонує ряд послуг. 1 Проведення розрахунку невизначеності, що включає:
 • підбір методу оцінювання;
 • побудову математичної моделі;
 • ідентифікацію складових та їх кількісну оцінку;
 • розрахунок коефіцієнтів кореляцій;
 • обчислення сумарної стандартної, розширеної невизначеності, бюджету;
2 Проведення експертизи наявних розроблених замовником методик оцінки невизначеності та надання консультації по кожному кроку оцінювання (наприклад, щодо запису рівняння вимірювання, вибору способу оцінки, визначення джерел та обрахування їх впливу на результат,  розрахунку коефіцієнтів кореляції, обчислення невизначеності, інтерпретації результатів досліджень) та практичних рекомендацій. 3 Проведення тренінгів та практичних семінарів щодо оцінки невизначеності вимірювань.

Навчання по невизначеності

Кваліфікованими спеціалістами із багаторічним досвідом у сфері оцінки невизначеності проводиться навчання, під час якого освітлюються такі питання:
 • ознайомлення з основними поняттями концепції вимірювань;
 • міжнародні документи та рекомендації щодо оцінювання невизначеності;
 • огляд наявних методів оцінювання вимірювань;
 • приклади розрахунку окремих складових та сумарної невизначеності вимірювань різних величин.
Окремо відводиться час на закріплення матеріалу шляхом виконання практичних завдань, а також на отримання відповідей на запитання аудиторії. За бажанням слухачів для більшої практичної цінності можливо адаптувати програму навчання відповідно до специфіки вимірювань, які проводяться  безпосередньо в лабораторії замовників (слухачів).
РОЗРАХУНОК, НАВЧАННЯ, МЕТОДИКИ

Для замовлення послуг та участі у семінарі по невизначеності звертайтеся за телефонами:

(044) 221-08-89 чи (067) 480-46-84