Для чого впроваджувати ISO 9001?

iso 9001 na upakovke 408x372 - Для чого впроваджувати ISO 9001?

Якість продукції чи послуг, в умовах світового ринку – це важливий критерій при виборі потенційного бізнес-партнера.

Системі менеджменту якості ISO 9001 дає можливість організації оптимізувати діяльність застосувавши процесний підхід, визначити цілі та критерії, оцінити ефективність використовуваних засобів.

Система менеджменту якості – це робота організації на попередження, що передбачає планування дій до виникнення ризиків.

Впровадивши систему в діяльність, Ви отримуєте переваги при участі в тендерах, можливість співпраці з іноземними компаніями, поліпшення іміджу, зниження витрат на усунення браку.

Система ISO 9001 – це не якість послуги або товару, це показник рівня організованості процесів, що дозволяє гарантувати відповідність послуги або товару вимогам замовника.

Тільки результативно функціонує система ISO 9001 може принести відчутні переваги організації.