Обов’язкова сертифікація

стандартизация и сертификация продукции

Сертифікація продукції, товарів та послуг

Документальне підтвердження якості та відповідності продукції чи послуги завжди було потрібне для продажу як в країні так і за її межами (експорт).

Виходячи з вимог Законів України „Про захист прав споживачів” та „Про охорону праці”, сертифікація продукції здійснюється у рамках вимог створеної державної системи сертифікації – УкрСЕПРО.

Сертифікат відповідності — документ, який підтверджує, що продукція, товар чи послуга відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документу, згідно чинного законодавства. (Закон України «Про підтвердження відповідності»)

Сертифікат якості — це письмовий документ, складений та затверджений безпосередньо виробником, щоб підтвердити відповідність товару (продукції) вимогам, які висуваються до його якості.

Сертифікати можуть оформлятися на партію продукції (буде діяти тільки на ту кількість продукції, яка вказана в сертифікаті) чи на серію (дійсний протягом одного року).

Перелік продукції, яка підлягає обов’язковій сертифікації можна переглянути за посиланням

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0466-05#n23

Як отримати сертифікат відповідності

Сама послуга “сертифікація” базується на проведенні дослідження вповноваженим  випробувальним центром показників товару на їх відповідність нормативам з підтвердженням  результатів  органом з сертифікації.

Приклад:

Вам потрібно сертифікувати продукцію на відповідність певному ДСТУ чи власним ТУ:

 • Акредитованою лабораторією НААУ проводяться дослідження на відповідність продукції вимогам ДСТУ (показники якості, безпечності);
 • Складається протокол дослідження (аналізу продукції) з зазначенням фактичних якісних показників;
 • Сертифікаційний орган, на підставі протоколу випробувань  виноситься  рішення про відповідність (не відповідність) та складається сертифікат до видачі

Сертифікація товарів та послуг в Україні

ТОВ «УкрСпецАгроПродукт» надає послуги з сертифікації товарів (виробів, продукції) в уповноваженому органі з сертифікації з подальшою реєстрацією в системі УкрСепро.

Для початку робіт необхідно заповнити та надіслати нам форму заявки на сертифікацію. Терміни проведення робіт складають 2-5 робочих днів .

Вартість сертифікації  залежить  безпосередньо від виду продукції, послуги.

Пропонуємо супровід за наступними напрямками:

 • С/Г продукція (сировина та результат переробки);
 • Харчова продукція та напівфабрикати;
 • Технологічне обладнання:

– Харчова та м’ясо-молочна промисловістьсловість;
– Підприємств торгівлі, громадського харчування;
– Медична техніка (апаратура); акумулятори;
– Радіоелектроніка побутова, засоби зв’язку;
– Метало та деревообробне, гідравлічних систем;
– Електричне і електронне устаткування;
– Електропобутове обладнання та світлотехніка;

 • Технологічне обладнання;
 • Нафтопродукти (паливо, мастила, олива):

– Фарби та лаки; Парфюмерно-косметична продукція;

 • Будівельні матеріали (конструкції, труби, балони);
 • Послуги (роботи в тому числі ремонтні);
 • Техніка С/Г (в т.ч. трактори та мотоблоки):

– Рослинництво, тваринництво, птахівництво, кормовиробництво;

 • Апаратура на твердому, рідкому та газоподібному паливі;
 • Вироби побутові:

– Велосипеди, коляски;
– Посуд з металу, фарфору, скла;
– Вироби гумові, пластмасові та полімерні;

 • Засоби охоронного, індивідуального, протипожежного захисту;
 • Зварювальне обладнання, підіймальні споруди (крани);
 • Машини електричні, дорожні транспортні засоби;
 • Засоби автоматизації та контролю операцій (ЕОМ);
 • Іграшки (всі види) та канцелярія;
 • Засоби мийні, товари легкої промисловості;
 • Електромеханічні машини, верстати та інструмент;
 • Продукція металургійна та вироби.

… та інше.

Атестат про акредитацію, свідоцтва та накази органу з оцінки відповідності та сертифікації продукції, послуг та систем управління надаються на запит на електронну адресу.

З питань сертифікації продукції та послуг
звертайтеся за телефоном:

+38(096)315-30-25