Навчання з управління якості (ISO 9001)

audit sing 700x350 672x350 - Навчання з управління якості
В рамках навчання ISO 9001 розглядаються принципи і підходи до побудови системи менеджменту якості, відповідно до вимог стандарту ISO 9001:2015, вивчається покрокова послідовність дій при впровадженні системи, обговорюються приклади впровадження системи із досвіду лектора та учасників. Учасники вивчають вимоги до проведення внутрішніх аудитів згідно ISO 19011, відпрацьовують навички оформлення звітності та розробки коригувальних і попереджувальних дій.

Цільова аудиторія

 • Менеджери з якості, інспектори з якості
 • Учасники робочої групи з розробки системи менеджменту
 • Представники керівництва, вповноважені щодо якості
 • Внутрішні аудитори або кандидати у внутрішні аудитори
 • Керівники структурних підрозділів підприємства

Що отримає учасник

 • Загальне уявлення про ISO 9001, процесно-орієнтований підхід до управління та принципи безперервного вдосконалення;
 • Чітку послідовність дій в розробці і впровадженні системи менеджменту якості
 • Рекомендації щодо практичної реалізації вимог стандарту ISO 9001 в роботі підприємтства-замовника;
 • Навички планування, проведення внутрішнього аудиту системи менеджменту якості, оформлення результатів аудиту
 • Навички розробки коригувальних дій за результатами виявлених невідповідностей

У вартість навчання ISO 9001 входить:

 • Комплект навчальних матеріалів по ISO 9001 (в електронному або друкованому вигляді);
 • Тестування для перевірки знань;
 • Сертифікат учасника.

Форми навчання

 • Вебінари – дистанційне навчання задля зручності учасників;
 • Тренінги – навчання на базі тренінгового центру УСАП;
 • Корпоративне навчання – виїздні навчальні заходи в закритих групах з урахуванням задач і цілей замовника;
 • Індивідуальне навчання – підготовка уповноваженого представника в області якості

Переваги навчання ISO 9001 в УСАП

 • Інтерактивні методи навчання – фото, відеоматеріали, вправи на відпрацювання практичних навичок;
 • Практичні рекомендації щодо впровадження системи менеджменту;
 • Досвідчений тренер – технічний експерт, кваліфікований аудитор, розробник систем менеджменту;
 • Адаптація навчальної програми відповідно до потреб замовника;
 • Індивідуальний підхід  до кожного учасника;
 • Активна взаємодія учасників дискусії, обмін досвідом та ідеями.