ХАССП (НАССР) в Україні

Впровадження системи насср в Україні

Система ХАССП в Україні

Очікування споживачів – якість та безпека продуктів харчування. Процеси виробництва харчових продуктів повинні бути під постійним наглядом і контролем, для цього на підприємствах впроваджують систему управління безпекою продуктів харчування, яка розглядає всі аспекти якості та безпеки на всіх етапах виробництва.

Всесвітньою організацією охорони здоров’я (WHO) та FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) була розроблена система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point), в її основі – визначення контрольних точок критичних при виробництві і аналіз ризиків, пов’язаних з гігієною і безпекою продуктів.

НАССР – це перший міжнародний стандарт, на підставі якого можна впровадити і сертифікувати систему менеджменту безпеки харчової продукції. У ньому розглянуті питання інформування, управління системою і контроль ризиків.

Стандарт ХАССП дозволяє організаціям, що створють ланцюг поставок, впровадити і сертифікувати систему менеджменту безпеки харчових продуктів.

До таких організацій належать виробники кормів та сировини, виробники готових харчових продуктів, транспортні і складські організації, підприємства торгівлі та громадського харчування, виробники обладнання, пакувальних матеріалів, миючих засобів.

Оскільки джерело небезпеки може виникнути в будь-якій ланці ланцюга поставок, важливе значення має адекватний повсюдний контроль. Безпека харчової продукції є спільною відповідальністю всіх учасників ланцюга харчових поставок і вимагає їх спільних зусиль.

В систему контролю над безпекою харчових продуктів входить контроль за належним утриманням робочих площ і обладнання, санітарними та гігієнічними умовами на виробничих площах, контроль за використанням пестицидів, сегрегація відходів, санітарний нагляд за станом здоров’я працівників, забезпечення відповідним робочим одягом (плащі, взуття, головні убори, і т.і.), що грає важливу роль при виробництві продуктів харчування.

HACCP включає дослідження критичних точок в процесі планування виробництва продукції, дозволяє ідентифікувати потенційних користувачів і споживачів для кожного продукту, розглянути спеціальні вимоги для окремих груп споживачів; визначити контрольні межі вмісту пестицидів, важких металів; методи досліджень.

В процесах закупівель необхідно перевірити здатність постачальників витримувати критичні межі в критичних контрольних точках по сировині, обладнанню, хімікатам для чищення, транспортним послугам, послугам лабораторних випробувань, складуванню і розповсюдженню.

План HACCP включає різні види контролю за зберіганням і доставкою продукції, наприклад: контроль температури і вологості, терміну зберігання, гігієни, доступу гризунів.

Відповідно до вимог якості та безпеки харчової продукції критично важливі своєчасна повірка приладів вимірювання та моніторинг.


СЕРТИФІКАЦІЯ НАССР ДАЄ РЯД ВНУТРІШНІХ ВИГОД:

 • Cистемний підхід, який охоплює параметри безпечності харчових продуктів на всіх етапах життєво циклу – від отримання сировини до використання продукту кінцевим споживачем;
 • Використання превентивних заходів, а не запізнілих дій з виправлення браку та відкликання продукції;
 • Визначення відповідальності за забезпечення безпеки харчових продуктів;
 • Безпомилкове виявлення критичних процесів і концентрація на них основних ресурсів і зусиль підприємства;
 • Значна економія за рахунок зниження частки браку в загальному обсязі виробництва;
 • Документально підтверджена впевненість щодо безпеки продуктів, що виробляються (що особливо важливо при аналізі претензій і в судових розглядах).

Зовнішні переваги впровадження НАССР:

 • Підвищується довіра споживачів до продукції, що виробляється;
 • Відкривається можливість виходу на нові, в тому числі міжнародні ринки, розширення вже існуючих ринків збуту;
 • Додаткові переваги при участі в важливих тендерах – підвищується конкурентоспроможність продукції підприємства;
 • Підвищення інвестиційної привабливості;
 • Зниження числа рекламацій за рахунок забезпечення стабільної якості продукції;
 • Створення репутації виробника якісного і безпечного продукту харчування.

7 061 54 e1462743233585 - ХАССП (НАССР) в Україні

Впровадження HACCP

Система управління безпечністю харчових продуктів (НАССР) – це насамперед запобіжна система, яка передбачає проведення систематичної ідентифікації, оцінювання та контролювання небезпечних чинників (біологічних, хімічних, фізичних) в критичних точках технологічного процесу виробництва. Тому однією з характерних особливостей нової економічної політики в Україні – це увага, яка направлена на задоволення потреб споживача, що виражається не тільки в виробництві достатньої кількості якісних харчових продуктів, але і в виробництві безпечних харчових продуктів на рівні світових стандартів.

Реалізація принципів, на яких базується система, допоможе зосередитися на етапах технологічного процесу та умовах виробництва, критичних для безпечності харчових продуктів і тим самим забезпечить їх стабільну якість, збільшить реалізацію продукції та підтвердить готовність підприємства до постійного випуску безпечної продукції.

НАССР є систематичним підходом, і охоплює всі аспекти безпеки харчових продуктів, від вирощування, збору врожаю, закупівлі сировини і до моменту використанням кінцевим споживачем. Використання системи НАССР переносить увагу від випробування кінцевого продукту до використання превентивних методів забезпечення безпеки при виробництві і реалізації. Правильно проведений аналіз чинників, що є небезпечними і створюють ризики, дозволяє виявити приховані небезпеки і направити відповідні ресурси в критичні точки процесу та відповідно зменшить  втрати, пов’язані із відкликанням продукції, штрафними санкціями і судовими позовами.

Систему НАССР можна інтегрувати в загальну систему управління якості у відповідності зі стандартами серії ІSО 9000.

Застосування системи НАССР стає корисним механізмом для підтвердження виконання законодавчих і нормативних вимог. При запровадженні системи на підприємстві формується своя особлива культура організації, стосовно безпечності харчових продуктів, що в результаті забезпечує підвищену довіру споживачів.

Висококваліфікований персонал ТОВ “Укрспецагропродукт”, що має багаторічний досвід в сфері системного управління допоможе Вашому підприємству з проведенням робіт з розробки та документуванню системи НАССР, навчанню персоналу підприємства, визначенню критичних точок контролю та оцінки ризиків, впровадженню системи управління безпечністю харчових продуктів.


Кому ХАССП потрібен? Всім!

Обов’язково при участі в тендерах і держзакупівлях; Для укладення договорів постачання c мережевими рітейлерами; Обов’язково при експорті харчової продукції – і все? ні!


Яким підприємствам слід впроваджувати ХАССП

Ваше підприємство працює в харчовій галузі (виробництво, громадське харчування, пакування)?

Хочете успішно пройти перевірку Держпродспоживінспекції на предмет впровадження системи ХАССП? Пройти аудит будь-якої торговельної мережі та укладати договори на великі постачання своєї продукції? А також поставляти продукцію на експорт та приймати участь у тендерах?

 • Виробникам харчової продукції;
 • Усім точкам громадського харчування, торговим закладам;
 • Сільгоспвиробникам сировини: агрохолдингам, агрофірмам, фермерським господарствам;
 • Виробникам кормів, добрив, пестицидів;
 • Виготовлювачам чистячих, дезинфікуючих засобів та устаткування;
 • Фірмам, зайнятим зберіганням, упаковкою, фасуванням готової продукції.

Чому саме зараз?

Не потрібно чекати на повноцінне введення в дію Держпродспоживінспекції з підняттям штрафних санкцій, застосуванням економічних штрафів – ваші клієнти та споживачі вже варті того щоб їм надавати якісну продукцію!

haccp e1476172562813 - ХАССП (НАССР) в Україні


Що таке HACCP – це система основана на:

 1. Аналіз і оцінка ризиків;
 2. Виявлення критичних контрольних точок;
 3. Встановлення критичних меж;
 4. Розробка системи моніторингу;
 5. Розробка коригувальних дій;
 6. Документування всіх стадій і процедур;
 7. Розробка процедур перевірки розробленої системи.

За великим рахунком, нічого принципово нового в вимогах ХАССП в порівнянні з традиційними ГОСТами немає, – ХАССП лише зручно систематизує численні санітарні та технологічні норми і правила виробництва, полегшує поточний контроль, робить його зрозумілим як для керівника, так і для рядового працівника підприємства.

Впровадження системи HACCP – це перший крок до Європейських стандартів, та нові можливості для Вас. Більше того – для постачання якісної продукції достатньо впровадити систему на підприємстві без її сертифікації. Сертифікація системи – це додаткові витрати, що не несуть значного впливу. А впровадження системи це комплекс заходів, образно – аналізу виробництва, фіксації вимог, та впровадження процедур по їх дотриманню – прямий вплив на зміни у виробництві.

Просто придбати у одноденних організацій Сертифікацію системи – не найкраще рішення. По перше – вимогою законодавства є саме впровадження вимог даної системи у виробництві а не її сертифікація. По друге – результат впровадження однозначно буде відчутний в на виході при одержанні продукції, а без застосування системи гарний документ на ситуацію не вплине.


Процедура замовлення:

1) Заявка або дзвінок – Наш фахівець проводить первинну консультацію;
2) Розрахунок вартості – Визначаємо пакет впровадження, а також необхідність навчання і сертифікації;
3) Розробка і впровадження – Укладаємо договір. Професійно розробляємо документацію і впроваджуємо систему;
4) Отримання документів – Видаємо сертифікат ІСО 22000, дозвіл на застосування знаку.

На підприємстві з новим технологічним обладнанням впровадити систему буде легко – воно вже готове до змін. Але система продумана таким чином, що будь-яке підприємство в короткі строки можна перевести на нові процеси!

Розробка, впровадження та сертифікація від А до Я, навчання фахівців компанії, консалтинг по системі ХАССП з послідуючими аудитами – все що буде потрібно можна одержати в одному місці. Наявність штатного фахівця з систем безпечності та управління прискорить всі процедури (максимум до 2х місяців – може бути скорочено до 2х тижнів). План проведення робіт погоджується індивідуально після підписання договору.

Ви отримаєте по завершенню робіт документи:

 • Сертифікат системи управління;
 • Сертифікати аудиторів внутрішніх перевірок;
 • План-графік наглядових аудитів;
 • Звіт про проведення аудиту та Акт;
 • Розробка унікальної системи індивідуально;
 • Всі техпроцеси за принципами ХАССП;
 • Навчання фахівців компанії;
 • Дозвіл на використання знаку.

HACCP та ISO 22000

Після впровадження системи на підприємстві, компанія отримує внутрішні і зовнішні переваги:

 • Контроль безпеки продукту;
 • Розподіл відповідальності за забезпечення безпеки;
 • Своєчасне використання попереджувальних заходів;
 • Розширення ринків збуту;
 • Зростання інвестиційної привабливості;
 • Переваги при тендерах і державних закупівлях.

Особливої актуальності для України це набуло зі вступом в дію Закону про безпеку та якість харчових продуктів від 20.09.2015р. Ми маємо необхідні виробничі потужності: досвід, людей та обладнання, для швидкої розробки індивідуальної системи та її сертифікації за бажанням.


З питань індивідуальної розробки чи сертифікації системи HACCP звертайтеся за телефоном: 050-315-3025


P.S. Ціни та терміни Вас приємно здивують!

Ми працюємо швидко та прозоро
Супровід – від початку до кінця
Географія робіт – вся Україна