Сертифікація ISO 14001

система екологічного менеджменту

Сертифікація стандарту 14001 в Україні


Існують наступні стандарти серії ІСО 14000:

 • ISO 14001 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги і керівництво з застосування»;
 • ISO 14004 «Системи екологічного менеджменту. Загальні керівні настанови за принципами, системами та методами забезпечення»;
 • ISO 14050 «Екологічний менеджмент. Словник».

Значний вплив на екологію здійснюють підприємства та організації, і гостро це питання було підняте і почало вирішуватися впровадженням у роботу екологічних систем менеджменту з 1996 року. Міжнародні стандарти розроблені на сьогоднішній день з останніми змінами та доповненнями під різні сфери економічної діяльності організацій ефективно справляються з оптимізацією виробництва.


Розробка та впровадження ISO 14001:2015

Система менеджменту розробляється індивідуально для кожного підприємства під ті процеси та специфіку що притаманні конкретній організації та під обладнання що використовується.

Проводить розробку, навчання персоналу та впровадження системи екологічної безпечності органом по сертифікації, що в своїй сфері акредитації має право розробки для:

 • Сільського господарства та пов’язаних з ним послуг;
 • Рослинництво, тваринництво, лісове господарство;
 • Добувної промисловості та інших її галузей;
 • Переробної промисловості та інших харчових продуктів;
 • Текстильного виробництва в тому числі з інших матеріалів;
 • Оброблення деревини та вироби з дерева;
 • Видавничої діяльності і целюлозно-паперової;
 • Хімічне виробництво і продукція для промислових цілей;
 • Виробництва гумових та пластмасових виробів;
 • Вироби з неметалевої мінеральної продукції;
 • Металургійне та виробництво металевих виробів;
 • Машинобудування та устаткування;
 • Електричне, електронне та оптичне устаткування;
 • Виробництва транспортних засобів;
 • Інших галузей промисловості;
 • Виробництво та розподіл електроенергії, газу та води;
 • Будівельної галузі;
 • Торгівлі та послуг ремонту;
 • Діяльність готелів і ресторанів;
 • Послуг транспортування та зв’язку;
 • Фінансова діяльність та страхування;
 • Операції з нерухомим майном;
 • Державне управління, освіта та соціальна допомога;
 • Надання комунальних та послуг культури та спорту;
 • Діяльність домашніх господарств.

Впровадження в робочі процеси системи екологічного менеджменту ІСО 14001:2015 дозволяє:

 1. Покращити екологічні показники діяльності організації, включно з екологічними показниками продукції (послуг) – включно до моменту утилізації;
 2. Зменшити екологічні ризики;
 3. Удосконалити оперативні заходи по захисту навколишнього середовища;
 4. Покращити імідж компанії та конкурентноздатність, як на зовнішніх так і на внутрішніх ринках збуту.

Система екологічного менеджменту основана на таких елементах:

 • Політика у сфері екологічного менеджменту;
 • Планування системи екологічного менеджменту (цілі, задачі, програми);
 • Впровадження та функціонування системи менеджменту;
 • Контроль, оцінка показників, внутрішній аудит системи;
 • Аналіз з боку керівництва;
 • Покращення екологічного менеджменту.

Сертифікація ІСО 14001 на підприємстві

Компанія УкрСпецАгроПродукт пропонує оперативну розробку та сертифікацію системи екологічного менеджменту на підприємствах в межах території України акредитованим органом за українськими та міжнародними стандартами.

Сертифікація системи може бути корисною широкому колу організацій, так як враховує галузеві і технологічні особливості як окремих підприємців так і великих організацій, включно з холдингами та корпораціями. Тому отримати сертифікат відповідності діючої системи за стандартом ISО 14001 може і Ваша організація, не залежно від форми власності.

Запрошуємо до співпраці!