Сертифікація ISO 9001

Сертификат системы менеджмента качества iso 9001

Система якості ISO 9001 в Україні

 Міжнародний стандарт  ДСТУ ISO (ІСО)  9001 регламентує вимоги до системи управління (менеджменту) якістю на підприємствах та організаціях, які сприяють поліпшенню процесів управління, ефективному управлінню бізнесом та збільшенню конкурентоспроможності.

Стандарт ДСТУ 9001 2015 є універсальним, його можуть використати будь-які підприємства або організації, які надають певні послуги, незалежно від їх розміру та сфери діяльності.

Сертифікація якості є добровільною. Проте, якщо Ви хочете запровадити систему управління якістю, яка забезпечить впевненість у здатності вашої організації забезпечити якісно виготовити товар або надати послуги, то Вам стане у нагоді впровадження ISO 9001.

Для отримання сертифікату ISO 9001 організація має показати свою спроможність відповідати нормативним вимогам, ефективно застосовувати систему та організовувати свою роботу для задоволення потреб замовника.

Сертифікація система якості за ISO 9001 надає Вашій організації наступні переваги:

  • Підвищення ефективності бізнесу та статусу надійної компанії

Функціонуюча система якості за ДСТУ ISO 9001 надає можливість організувати процеси постачання товарів та надання послуг, які будуть задовольняти потреби замовників, а також законодавчі та регламентуючі вимоги.

  • Переваги під час участі в тендерах

Досить часто однією з вимог до тендерних пропозицій є наявність сертифіката ISO 9001, який підтверджує наявність у Вашої  компанії впровадженої системи управління, яка забезпечує реалізацію контролю якості виготовленої продукції або наданих послуг.

  • Можливість постійного вдосконалення

Стандарт ISO 9001 передбачає застосування процесного підходу з використанням циклу «Плануй – Виконуй – Перевіряй – Дій», який дає змогу забезпечувати впевненість в тому, що процеси в організації керовані та забезпечені ресурсами. Відповідно можливо реалізувати поліпшування цих процесів.

  • Ризик-орієнтоване мислення

ISO 9000 передбачає застосування ризик-менеджменту, який дозволяє визначати фактори, що можуть спричинити відхилення процесів та системи управління від запланованих результатів, з метою встановлення запобіжних заходів контролю для зменшення їх негативних впливів.

  • Здатність підтверджувати відповідність існуючим вимогам до системи управління якістю

Разом із Сертифікатом Ви отримуєте дозвіл на застосування знаку Системи сертифікації ISO 9001, який на маркуванні вашої продукції стане підтвердженням наявності дієвої системи управління.

  • Вихід на міжнародний ринок

В європейській практиці існує розподіл організацій на 3 категорії:

  • надійні (мають впроваджену і сертифіковану систему управління якістю);
  • відносно надійні (мають впроваджену, проте не сертифіковану, систему управління);
  • ненадійні (відсутня система якості).

Якщо Ви плануєте співпрацювати з великими європейськими компаніями, то Вас будуть оцінювати саме за цим принципом. Також Сертифікат ISO 9001 дозволяє спростити процедури отримання різних дозволів в більшості країн світу.

Наша компанія допоможе Вам з розробкою документів системи управління якістю, її впровадженням та отриманням сертифікату.

Детальна інформація за телефоном:
050-315-3025