Сертифікація OHSAS 18001

система управління охороною праці

Система управління безпекою праці і охорона здоров’я

Стандарт регламентує діяльність організацій по захисту своїх працівників та осіб, яких безпосередньо стосується діяльність компанії, від ризику нанести шкоду здоров’ю. Орган по сертифікації здійснює перевірку та видає сертифікат на відповідність даному стандарту впровадженій в організації системі охорони праці, не залежно від форми власності останньої.


Перевагами застосування стандарту OHSAS 18001 є:

  1. Скорочення кількості професійних ризиків, завдяки постійному аналізу діяльності;
  2. Зменшення кількості фінансових втрат шляхом зменшення простоїв у виробництві викликаних працівниками;
  3. Підвищення довіри з боку клієнтів, замовників та страхових компаній.

Багаторічний досвід підтверджує якісні зміни при переході від звичайних заходів з охорони праці до систем управління. Це дозволяє не лише покращити імідж компанії, але й зменшити матеріальні та нематеріальні втрати.

Система OHSAS 18001, крім нормування та встановлення вимог, пропонує схему дій, заходи управління факторами, що впливають на ризик виникнення небезпечних для здоров’я ситуацій. Його впровадження на підприємстві створює реальний механізм, який дозволяє суттєво знизити ймовірність випадків з працівниками, позаштатних ситуацій, в яких здоров’я працівників організації, та тих, хто входить в сферу діяльності компанії, може підпадати ризику.

Відповідно до ДСТУ 18001 пропонується реалізувати на підприємстві чи в організації систему аналізу процесів, ризиків, аудиту виявлених критичних позицій з точки зору впливу на безпечність праці, процедури ведення контрольної документації, регламенти внутрішніх перевірок роботи системи менеджменту безпеки праці.

В системі по особливому виділяється роль керівництва компанії, яке має особисто приймати участь чи власноруч контролювати роботу системи, приймаючи рішення направлені на підвищення ефективності роботи.


Впровадження та сертифікація ДСТУ OHSAS 18001:2010

Для повноцінної розробки індивідуальної системи потрібно:

  • Визначення сфери діяльності організації;
  • Формування політики підприємства у сфері безпеки праці, (список цілей і способів їх досягнення);
  • Аналіз процесів та ризиків, визначення контрольних точок і параметрів, для контролю, на попередження ризиків та позаштатних ситуацій;
  • Призначення осіб та направлення ресурсів, безпосередньо залучених до участі в охороні праці;
  • Введення відповідного документообігу, звітності, створення умов для зберігання та використання інформації, з питань охорони праці;
  • Організація діяльності з контролю за охороною здоров’я по принципу план-реалізація-аналіз-реакція та безпосередня участь в ній керівництва компанії.

Сертифікат OHSAS 18001

Сертифікація системи управління гігієною та безпекою праці проводиться з видачею права на використання знаку. Результат від приведення внутрішнього розпорядку компанії у відповідність до вимог OHSAS 18001 помітний одразу.

З часом стандарт ISO 45001 замінить 18000 якісно доповнивши його.

Замовте індивідуальну розробку зараз!